Regulamin korzystania z serwisu pocisk.org

 1. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu pocisk.org. zwanego dalej serwisem.

 1. Usługodawca – Firma Pocinoplus ul. Kochanowskiego 9, 32-545 Dulowa
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba małoletnia i/ lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 
 3. Z serwisu korzystać może każda osoba zwana dalej Użytkownikiem.
 4. Zamieszczanie nowych materiałów i komentarzy wymaga rejestracji.
 5. Serwis pocisk.org nie wykorzystuje adresów e-mail swoich Użytkowników do rozsyłania spamu, a jedynie do informowania ich o istotnych zmianach w funkcjonowaniu serwisu.
 1. Rejestracja konta
 1. Rejestracja w serwisie pocisk.org jest bezpłatna.
 2. Rejestracja równoznaczna jest z akceptacją regulaminu obowiązującego w serwisie.
 3. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Właściciela Serwisu oraz podmioty pokrewne w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz w celu personalizacji wyświetlanych reklam.
 5. Wynikiem rejestracji jest utworzenie konta, do którego dostęp ma tylko Użytkownik.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zmieniać lub usuwać dane umieszczone w profilu.
 7. Jedna osoba może posiadać jedno konto w serwisie pocisk.org.
 1. Zamieszczanie nowych materiałów
 1. W serwisie pocisk.org zabronione jest umieszczanie materiałów zawierających treści pornograficzne, obrażanie innych użytkowników serwisu, jawny rasizm i szerzenie nienawiści.
 2. Właściciel strony, Administratorzy oraz Moderatorzy nie odpowiadają za treść materiałów oraz komentarzy umieszczonych w serwisie. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt do administracji.
 3. Umieszczając w serwisie własne zdjęcia oraz filmy Użytkownik zgadza się na ich pobieranie oraz modyfikację przez osoby trzecie.
 4. Użytkownik zamieszczający nowy materiał powinien upewnić się, czy dodawane treści nie są objęte prawami autorskimi.
 5. Przed dodaniem nowego materiału Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dany materiał nie pojawił się już w serwisie.
 6. Zakazana jest reklama własnych stron, usług lub produktów bez zgody administracji. Zakaz dotyczy profilu użytkownika, komentarzy oraz zamieszczanych treści.
 1. Administratorzy i moderatorzy
 1. Administratorzy i Moderatorzy pilnują przestrzegania zasad obowiązujących w serwisie pocisk.org.
 2. Administratorzy i Moderatorzy są uprawnieni do usuwania wpisów, materiałów i komentarzy niezgodnych z regulaminem.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania użytkowników łamiących regulamin, lub działających na szkodę serwisu pocisk.org.
 1. Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy, oraz komentarze umieszczane przez Użytkowników Serwisu

2. Usługodawca informuje, że prowadzenie prac naprawczych oraz konserwacyjnych Serwisu internetowego oraz urządzeń służących do zapewnienia dostępu do Serwisu internetowego może spowodować czasowe ograniczenie dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego.

2. Administracja zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującego regulaminu, modyfikacji serwisu, a także jego likwidacji w każdym czasie, bez podania przyczyny.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.08.2013 r.